Obrti ter šege in navade na slovenskem

Obrti na slovenskem

 1. apneničarstvo
 2. coklarstvo
 3. čevljastvo
 4. čipkarstvo
 5. izdelava igrač in lutk
 6. Izdelovanje papirnatih rož
 7. kamnoseštvo
 8. klekljanje
 9. jermenarstvo
 10. kolarstvo
 11. kovaštvo
 12. lončarstvo
 13. medičarstvo
 14. mizarstvo
 15. mlinarstvo
 16. modrotiskarstvo
 17. nogovičarstvo
 18. oglarstvo
 19. oljarstvo
 20. pekarstvo
 21. piparstvo
 22. pletarstvo
 23. prestarstvo
 24. puškarstvo
 25. rezbarstvo
 26. slamnikarstvo
 27. sodarstvo
 28. suhorobarstvo
 29. svečarstvo
 30. tesarstvo
 31. tkalstvo
 32. usnjarstvo
 33. vrvarstvo
 34. zlatarstvo
 35. zvončarstvo
 36. žagarstvo

Šege in navade v koledarskem letu

 1. pust
 2. gregorjevo
 3. jurjevo
 4. velika noč
 5. florjanovo
 6. binkošti
 7. kres
 8. veliki šmaren
 9. dan mrtvih ali vsi sveti
 10. martinovo
 11. miklavž
 12. advent
 13. sveti trije kralji in svečnica

BIVALNA KULTURA

Predmet bivalna kultura je izbirni strokovni predmet na Umetniški gimnaziji – likovna smer, ki se ukvarja z načinom življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas.

Raziskovanje bivalne kulture je povezano z narodno identiteto in s kulturno pripadnostjo posameznika, ki skozi raznolikost in različnost oblikovanega prostora in krajine spoznava kontinuiteto razvoja svojega naroda v primerjavi z drugimi. Pojem bivalna kultura zajema način življenja v grajenem in širšem življenjskem okolju s poudarkom na varovanju okolja, izkoriščanju čistih energij in na povezanosti človeka z naravo.

Predmet dijake usmeri v zavedanje okolja kot celote z interdisciplinarnim znanstvenim in umetniškim pristopom oblikovanja prostora.

Še več, predmet bivalna kultura povezuje znanja vseh ostalih predmetov in drugih znanosti, kot so filozofija, psihologija, geologija … jih smiselno nadgrajuje in omogoča splošno razgledanost in širino znanja.

Slika: Petra Iljaž. 2014-15. Ureditev in upodobitev stanovanja v Marsejskem bloku. Računalniška grafika.

Projekti:

Svetovni in slovenski arhitekti

Seminarska besedila, v katerih so predstavljeni svetovni in slovenski arhitekti, so napisali in uredili dijaki in dijakinje umetniške gimnazije – likovne smeri Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (s|š|o|f Ljubljana). Seminarske naloge so izoblikovali v zadnjih petih letih 2014 – 2019 pri predmetu bivalna kultura (BIK). Začetni seznam arhitektov dvajsetega stoletja smo med delom dopolnili z imeni arhitektov iz zgodnejših umetnostno zgodovinskih obdobij.

Mentor Peter Rau, prof.

ARHITEKTI PREDANTIČNEGA IN ANTIČNEGA OBDOBJA

 • Imhotep (* ~3000 P.N.Š., ~2950 P.N.Š.); (D.L.) >>>
 • Marcus Vitruvius Pollio (* 80–70 P.N.Š.., † 15 N.Š.); (E.S.N.) >>>

ARHITEKTI GOTIKE

ARHITEKTI RENESANSE

ARHITEKTI BAROKA

ARHITEKTI KLASICIZMA

 • Karl Friedrich Schinkel (*1781, † 1841); (M.A.) >>>

ARHITEKTI DVAJSETEGA STOLETJA


OBLIKOVALCI 20. STOLETJA