Svetovni in slovenski arhitekti

Seminarska besedila, v katerih so predstavljeni svetovni in slovenski arhitekti, so napisali in uredili dijaki in dijakinje umetniške gimnazije – likovne smeri Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (s|š|o|f Ljubljana). Seminarske naloge so izoblikovali v zadnjih petih letih 2014 – 2019 pri predmetu bivalna kultura (BIK). Začetni seznam arhitektov dvajsetega stoletja smo med delom dopolnili z imeni arhitektov iz zgodnejših umetnostno zgodovinskih obdobij.

Mentor Peter Rau, prof.

ARHITEKTI PREDANTIČNEGA IN ANTIČNEGA OBDOBJA

  • Imhotep (* ~3000 P.N.Š., ~2950 P.N.Š.); (D.L.) >>>
  • Marcus Vitruvius Pollio (* 80–70 P.N.Š.., † 15 N.Š.); (E.S.N.) >>>

ARHITEKTI GOTIKE

ARHITEKTI RENESANSE

ARHITEKTI BAROKA

ARHITEKTI KLASICIZMA

  • Karl Friedrich Schinkel (*1781, † 1841); (M.A.) >>>

ARHITEKTI DVAJSETEGA STOLETJA


OBLIKOVALCI 20. STOLETJA