Obrti ter šege in navade na slovenskem

Obrti na slovenskem

 1. apneničarstvo
 2. coklarstvo
 3. čevljastvo
 4. čipkarstvo
 5. izdelava igrač in lutk
 6. Izdelovanje papirnatih rož
 7. kamnoseštvo
 8. klekljanje
 9. jermenarstvo
 10. kolarstvo
 11. kovaštvo
 12. lončarstvo
 13. medičarstvo
 14. mizarstvo
 15. mlinarstvo
 16. modrotiskarstvo
 17. nogovičarstvo
 18. oglarstvo
 19. oljarstvo
 20. pekarstvo
 21. piparstvo
 22. pletarstvo
 23. prestarstvo
 24. puškarstvo
 25. rezbarstvo
 26. slamnikarstvo
 27. sodarstvo
 28. suhorobarstvo
 29. svečarstvo
 30. tesarstvo
 31. tkalstvo
 32. usnjarstvo
 33. vrvarstvo
 34. zlatarstvo
 35. zvončarstvo
 36. žagarstvo

Šege in navade v koledarskem letu

 1. pust
 2. gregorjevo
 3. jurjevo
 4. velika noč
 5. florjanovo
 6. binkošti
 7. kres
 8. veliki šmaren
 9. dan mrtvih ali vsi sveti
 10. martinovo
 11. miklavž
 12. advent
 13. sveti trije kralji in svečnica