Obrti ter šege in navade na slovenskem

Obrti na slovenskem

 1. apneničarstvo
 2. coklarstvo, Lara Muck >>>
 3. čevljastvo, Amadeja Keršič >>>
 4. čipkarstvo, Ana Vagaja >>>
 5. izdelava igrač in lutk
 6. izdelovanje papirnatih rož, Tia Raišić >>>
 7. kamnoseštvo, Tymofii Bielsky >>>
 8. klekljanje, Ema Mrzelj >>>
 9. jermenarstvo
 10. kolarstvo, Ana Frantar >>>
 11. kovaštvo, Rebeka Gombač >>>
 12. lončarstvo, Anea Abdić >>>
 13. lutkarstvo, Taja Malnar >>>
 14. medičarstvo, Eva Vuković >>>
 15. mizarstvo, Amalija Černe >>>; Maša Nikolić >>>
 16. mlinarstvo, Helena Per >>>
 17. modrotiskarstvo, Naomi Lorencin >>>
 18. nogovičarstvo, Tia Seljak >>>
 19. oglarstvo, Sara Sihur >>>
 20. oljarstvo, Eva Kvaternik >>>
 21. pekarstvo, Alja Pristov >>>
 22. piparstvo, Jure Hüll >>>
 23. pletarstvo, Eva Valenčič >>>
 24. prestarstvo, Alja Lekše >>>
 25. puškarstvo
 26. rezbarstvo, Maruša Milharčič >>>
 27. slamnikarstvo, Lea Vagaja >>>
 28. sodarstvo
 29. suhorobarstvo, Naja Musek Lešnik >>>
 30. svečarstvo
 31. tesarstvo
 32. tkalstvo, Sara Vidović >>>
 33. usnjarstvo
 34. vrvarstvo
 35. zlatarstvo, Olga Ushakova >>>
 36. zvončarstvo, Brita Mandelj >>>
 37. žagarstvo, Andraž Pavlovčič >>>

Šege in navade v koledarskem letu

 1. pust, Emilia Mežan >>>
 2. gregorjevo, Žan Zupan >>>
 3. jurjevo, Ana Cerk >>>
 4. velika noč, Zara Čotar >>>
 5. florjanovo
 6. binkošti
 7. kres, Iris Čajkovac >>>
 8. veliki šmaren, Klara Farič >>>
 9. dan spomina na mrtve ali vsi sveti, Tina Mohorčič >>>
 10. martinovo, Aleksandra Tisa Jelincic Plemeniti >>>
 11. miklavž, Evita Dolenc >>>
 12. advent, Laura Bizjak >>>
 13. sveti trije kralji in svečnica, Taja Štefanič >>>

BIVALNA KULTURA

Predmet bivalna kultura je izbirni strokovni predmet na Umetniški gimnaziji – likovna smer, ki se ukvarja z načinom življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas.

Raziskovanje bivalne kulture je povezano z narodno identiteto in s kulturno pripadnostjo posameznika, ki skozi raznolikost in različnost oblikovanega prostora in krajine spoznava kontinuiteto razvoja svojega naroda v primerjavi z drugimi. Pojem bivalna kultura zajema način življenja v grajenem in širšem življenjskem okolju s poudarkom na varovanju okolja, izkoriščanju čistih energij in na povezanosti človeka z naravo.

Predmet dijake usmeri v zavedanje okolja kot celote z interdisciplinarnim znanstvenim in umetniškim pristopom oblikovanja prostora.

Še več, predmet bivalna kultura povezuje znanja vseh ostalih predmetov in drugih znanosti, kot so filozofija, psihologija, geologija … jih smiselno nadgrajuje in omogoča splošno razgledanost in širino znanja.

Slika: Petra Iljaž. 2014-15. Ureditev in upodobitev stanovanja v Marsejskem bloku. Računalniška grafika.

Projekti:

Svetovni in slovenski arhitekti

Seminarska besedila, v katerih so predstavljeni svetovni in slovenski arhitekti, so napisali in uredili dijaki in dijakinje umetniške gimnazije – likovne smeri Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (s|š|o|f Ljubljana). Seminarske naloge so izoblikovali v zadnjih petih letih 2014 – 2019 pri predmetu bivalna kultura (BIK). Začetni seznam arhitektov dvajsetega stoletja smo med delom dopolnili z imeni arhitektov iz zgodnejših umetnostno zgodovinskih obdobij.

Mentor Peter Rau, prof.

ARHITEKTI PREDANTIČNEGA IN ANTIČNEGA OBDOBJA

 • Imhotep (* ~3000 P.N.Š., ~2950 P.N.Š.); (D.L.) >>>
 • Marcus Vitruvius Pollio (* 80–70 P.N.Š.., † 15 N.Š.); (E.S.N.) >>>

ARHITEKTI GOTIKE

ARHITEKTI RENESANSE

ARHITEKTI BAROKA

ARHITEKTI KLASICIZMA

 • Karl Friedrich Schinkel (*1781, † 1841); (M.A.) >>>

ARHITEKTI DVAJSETEGA STOLETJA


OBLIKOVALCI 20. STOLETJA